Rock on the radio


Rock on the radio – Chương trình được biên tập bởi anh Phan Hoàng Thái – vocal ban nhạc Still rock. Một chương trình trên sóng được biên tập khá công phu cho người nghe cảm nhận nhiều chiều về nhạc rock tại Việt nam cũng như đời sống nhạc rock trên thế giới.

Tôi sẽ viết thêm về anh nhưng hiện tại bạn có thể nghe ROTR tại đây

About these ads

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s