Chú vịt con


Chú vịt con.
Đi chơi không hỏi bà
Mải chơi quá
Tối cũng không về nhà
Mẹ ngác ngơ
Bà ngác ngơ
Ôi chú thật là hư

About these ads

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s