Bún thang – Đặc sản ẩm thực Hà Thành

Làm bún thang là một quá trình cầu kỳ, từ phần chuẩn bị đến nấu. Ước tính phải cần đến 20 nguyên liệu mới đủ để làm bún thang. Đọc tiếp