Film: SHAUN THE SHEEP


SHAUN THE SHEEP

Tập 1: Shaun.The.Sheep.E01.Off.the.baa!

Tập 2: Shaun.The.Sheep.E02.Bathtime

Tập 3: Shaun.The.Sheep.E03.Shape.up.with.Shaun

Tập 4: Shaun.The.Sheep.E04.Timmy.in.a.tizzy

Tập 5: Shaun.The.Sheep.E05.Scrumping

Tập 6: Shaun.The.Sheep.E06.Still.life

Tập 7: Shaun.The.Sheep.E06.Mower Mouth

Tập 8: Shaun the Sheep  – Take Away

Tập 9: Shaun the Sheep – The Bull

Tập 10: Shaun the Sheep – Saturday.night.Shaun

Tập 11: Shaun the Sheep – The.kite

Tập 12: Shaun the Sheep – Little.sheep.of.horrors

Tập 13: Shaun the Sheep – Buzz.off.bees

Tập 14: Shaun the Sheep – Fleeced

Tập 15: Shaun the Sheep – Shaun.shoots.the.sheep

Tập 16: Shaun the Sheep – Big.top.Timmy

Tập 17: Shaun the Sheep – Fetching

Tập 18: Shaun the Sheep – Mountains.out.of.molehills

Tập 19: Shaun the Sheep – Whos.the.mummy

Tập 20: Shaun the Sheep – Things.that.go.bump

Tập 21: Shaun the Sheep – The.Broken.Tractor

Tập 22: Shaun the Sheep – Hiccups

Tập 23: Shaun the Sheep – Marks.on.Concrete

Tập 24: Shaun the Sheep – The.Treasure.Hunters

Tập 25: Shaun the Sheep – The.Excursion

Tập 26: Shaun the Sheep – Washing.Day

Tập 27: Shaun the Sheep – Tooth.Fairy

Tập 28: Shaun the Sheep – Camping.Chaos

Tập 29: Shaun the Sheep – Save.the.tree

Tập 30: Shaun the Sheep – Shaun.The.Farmer

Tập 31: Shaun the Sheep – Sheepwalking

Tập 32: Shaun the Sheep – The.Farmer’s.Niece

Tập 33: Shaun the Sheep – Stick.with.Me

Tập 34: Shaun the Sheep – You.Cant.Stand.The.Heat

Tập 35: Shaun the Sheep – Tidy.Up

Tập 36: Shaun the Sheep – The.Visitor

Tập 37: Shaun the Sheep – Helping.Hound

Tập 38: Shaun the Sheep – Snore.worn.shaun

Tập 39: Shaun the Sheep – Abracadabra

Tập 40: Shaun the Sheep – Shaun.Encounters

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s