Bài hát “Chú ếch con” phát trên truyền hình Italy


Chú ếch con (Nhạc sỹ: Phan Nhân)

Kìa chú là chú ếch con, có 2 là 2 mắt tròn.
Chú ngồi học bài một mình bên hố bom kề vườn xoan.
Bao cô cá trê non cùng bao chú cá rô ron.
Tung tăng chiếc vây son nhịp theo trống ếch vang dồn.

Kìa chú là chú ếch con bé ngoan là ngoan nhất nhà.
Chú học thuộc bài xong rồi chú hát cùng hoạ mi.
Bao nhiêu chú chim ri cùng bao cô cá rô phi
Nghe tiếng hát mê ly cùng vui thích chí cười khì.

Bản tiếng Ý: Ma va là

La rana dello stagno ad Hanoi, che fa?
Dopo che ha fatto il bagno va all´università
Va per imparare come cinguettare
E adesso fa cip cip invece che cra cra.

Cip cip cra cra cra cra cip cip
Cip cip cra cra cra cra cip cip
E tra chi fa cip cip cra cra
C´è un gallo che fa miao!
Ma va là! Ma va là! Ma dai, che storia è questa?
Ma va là! Ma va là! Invece, invece è la verità!

Il piccolo usignolo ad Hanoi, che fa?
Dal nido prende il volo e a scuola se ne va
Deve far l´esame, studia a fare il cane
E invece di cip cip, sul ramo fa bau bau

Cip cip bau bau bau bau cip cip
Cip cip bau bau bau bau cip cip
E tra chi fa cip cip bau bau
C´è un gallo che fa miao!
Ma va là! Ma va là! Ma dai, che storia è questa?
Ma va là! Ma va là! Invece, invece è la verità!

Noi studiamo inglese arabo e francese
Ma l´animalese lo si studia là.

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s