Những câu nói ngộ nghĩnh của Gia Bảo

“Bố ơi, bố mắng bảo đi” – Sau khi Bảo làm sai 1 việc gì đó và cảm thấy tội lỗi thì Bảo nói với bố như vậy “Mẹ hoan hô bảo đi” – Sau khi dỡ áo từ mắc xuống thì Bảo bối tự treo áo lên mắc giúp bố, rất ngoan và năng… Đọc tiếp Những câu nói ngộ nghĩnh của Gia Bảo