Vì sao rượu không bị đóng băng khi bỏ tủ lạnh?

Tại sao rượu chưng cất khi bỏ vào tủ đông nó lại không đông đặc lại như các chất lỏng khác? (Nguyễn Luận) Rượu có công thức là C2H5OH, có nhiệt độ đông đặc ở -114.1 độ C và nhiệt độ sôi là 78.5 độ C. Nước có nhiệt độ đông đặc là 0 độ… Đọc tiếp Vì sao rượu không bị đóng băng khi bỏ tủ lạnh?