Đi chơi

Bên lề: Có hôm nhà gần đấy nó bấm chuông inh ỏi lúc 4h sáng thì dậy luôn vì không thể ngủ được nữa, dậy chơi bắn trứng, chồng mình dạo này wê quá trời, chơi toàn thua, đấy là mình thuộc dạng “gà” rồi đấy ah. Rồi lại đi thể dục, mấy hôm đầu… Đọc tiếp Đi chơi