Bài thơ: Nói với em – Trần Gia Bảo

Thơ: Nói với em – Trần Gia Bảo Nếu nhắm mắt trong vườn lộng gió, Sẽ được nghe thấy tiếng chim hay, Tiếng lích chích chim sâu trong lá, Con chìa vôi vừa hót vừa bay. Nếu nhắm mắt nghe bà kể chuyện, Sẽ được nhìn thấy các bà tiên, Thấy chú bé đi hài… Đọc tiếp Bài thơ: Nói với em – Trần Gia Bảo