Film: SHAUN THE SHEEP

SHAUN THE SHEEP Tập 1: Shaun.The.Sheep.E01.Off.the.baa! Tập 2: Shaun.The.Sheep.E02.Bathtime Tập 3: Shaun.The.Sheep.E03.Shape.up.with.Shaun Tập 4: Shaun.The.Sheep.E04.Timmy.in.a.tizzy Tập 5: Shaun.The.Sheep.E05.Scrumping Tập 6: Shaun.The.Sheep.E06.Still.life Tập 7: Shaun.The.Sheep.E06.Mower Mouth Tập 8: Shaun the Sheep  – Take Away Tập 9: Shaun the Sheep – The Bull Tập 10: Shaun the Sheep – Saturday.night.Shaun Tập 11: Shaun the Sheep – The.kite… Đọc tiếp Film: SHAUN THE SHEEP

Shaun The Sheep

Đây là series hoạt hình ngắn của đài BBC do chính Nick Park chế tác. Nếu ai yêu thích series Wallace & Gromit, Chicken Run… thì không nên bỏ qua series này. Hiện giờ, Shaun The Sheep đang xem nó trên Disney Channel. Giờ phát hình cụ thể mình không rõ