Tiếng Anh vỡ lòng (P1)

Trái chanh thì gọi lemon, Bưởi grapefruit, orange trái cam, Trái mận chính thiệt plum, Mít jack-fruit, củ sâm ginseng, Durian là sầu riêng, Mandarin quít, đào tiên peach, Trái vải đích thị litchi, Nho là grape, cà tomato, Trái xoài chính hiệu mango, Banana chuối, apple táo tây, Uống drink, ăn eat, mắt eye,… Đọc tiếp Tiếng Anh vỡ lòng (P1)