Kinh nghiệm khi con vào lớp 1.

Trao đổi của người mẹ có con sinh cùng ngày với con anh Mão Gửi anh Mão, Tôi là một người mẹ, có con sinh cùng ngày với con anh, ngày Rằm Tháng Tám. Chính vì vậy, tôi xin trao đổi với anh một chút tâm sự về việc muốn con học tốt có phải… Đọc tiếp Kinh nghiệm khi con vào lớp 1.