Bố Mẹ đừng làm thế.

Bạn sẽ ngạc nhiên nếu biết đôi khi những điều con cái mong muốn lại khác hẳn so với suy nghĩ của bố mẹ. Thử một lần lắng nghe lời con, bạn sẽ thấy điều đó: – Đừng sợ phải cứng rắn với con. Con thích điều đó, nó khiến con cảm thấy an tâm.… Đọc tiếp Bố Mẹ đừng làm thế.