Thơ

Các bài thơ mà Gia Bảo đã đọc
Bài thơ Ai dậy sớm – Trần Gia Bảo
Thơ: Bóc lịch – Trần Gia Bảo
Bài thơ: Cái trống trường em – Trần Gia Bảo
Thơ: Kể cho bé nghe – Trần Gia Bảo

Bài thơ: Mèo con đi học – Trần Gia Bảo
Bài thơ: Mẹ vắng nhà ngày bão – Trần Gia BảoBài thơ: Mùa Thu Của Em – Trần Gia Bảo
Bài thơ: Nói với em – Trần Gia Bảo
Bài thơ: Ò ó o – Trần Gia Bảo